The Small Calendar

The Small Calendar Windows Gadżet jest gadżetem dostępnym dla systemów rodziny Windows (od Visty do Windows 7).

Okno główne

The Small Calendar Gadżet Okno Główne

The Small Calendar Gadżet Okno Główne

Okno ustawień

The Small Calendar Gadget Settings Window

The Small Calendar Gadget Settings Window

Więcej informacji

Tag: The Small Calendar

Plik tłumaczenia

var lng = {};
 
lng.legend_year = 'Date settings';
lng.label_year = 'Year';
 
lng.legend_color = 'Colors settings';
lng.label_color_31 = '31-days months';
lng.label_color_30 = '30-days months';
lng.label_color_2829 = '28-29-days months';
 
lng.label_lang = 'Language';
 
var months = ['JAN','FEB','MAR','APR','MAY','JUN','JUL','AUG','SEP','OCT','NOV','DEC'];
var days = ['Su','Mo','Tu','We','Th','Fr','Sa'];

Change log

V. 1.0.2
  1. Dodana opcja wyboru kolorów tła
  2. Dodane tłumaczenie na język angielski
V. 1.0.1
  1. Dodana opcja wyboru roku
  2. Dodana opcja wyświetlania aktualnie wybranego roku
  3. Zmieniony znacznik kursora na move na polach, które umożliwiają przenoszenie gadżetu
V. 1.0.0
  1. Utworzenie gadżetu
 
 
© 2009 - 2023 Vokiel.com
WordPress Theme by Arcsin modified by Vokiel